Informační systém databáze výzkumných zařízení

IS SIDB soustřeďuje na jednom místě informace o zakoupeném a dostupném vědeckém zařízení.

Aplikace mj. umožňuje jednoduché zhodnocení aktuálních a potřebných kapacit stejně jako export dat pro potřeby poskytovatelů podpory či dalších relevantních institucí. IS SIDB je implementován a provozován v prostředí MŠMT.

  Přihlásit   Zaregistrovat

Logo MŠMT